Chào các bạn,

Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn một ứng dụng tạo ebook để sử dụng trên các thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân PDA và trên các dòng smart phone hiện nay. Mobipocket Creator Publisher Edition 4.2.41.0 Portable được tôi đóng gói theo yêu cầu của thành viên DungSherlock. Đây là một ứng dụng thực hiện truy xuất dữ liệu qua .xml file nên tôi đã khai báo cho một vài biến mới trong .ini file nhằm hỗ trợ khả năng giao tiếp với .xml file cho file quản lý.

creator_settings.xml là file .xml được phần mềm lưu cấu hình tại đây. Trong MobipocketCreatorPublisherEditionPortable.ini file, từ [FileWrite10] đến [FileWrite16], tôi khai báo cho các biến làm nhiệm vụ gán một giá trị nào đó vào một element nào đó. Ví dụ như trong .xml file trên có element opf_path. Giá trị của element này chính là nơi lưu file .opf – một định dạng file của Mobipocket Creator. Tôi đã viết lệnh cho [FileWrite10] như sau:

[FileWrite10] File=%PAL:DataDir%\settings\creator_settings.xml
Type=XML text
XPath=/settings/preferences/opf_path
Value=%DOCUMENTS%\My Publications

Với các khai báo cho các biến như trên, file quản lý sẽ làm nhiệm vụ gán giá trị %DOCUMENTS%\My Publications cho element opf_path (nó phát hiện vị trí của element này là nhờ vào XPath trong XML). Type=XML text là khai báo để xác định rằng nhiệm vụ chính của nó là gán giá trị cho element nào đó trong .xml file.

Chú ý rằng nếu bạn muốn các section từ [FileWrite10] đến [FileWrite16] hoạt động được thì bạn phải khai báo trị true cho biến XML trong section [Activate]:

[Activate] XML=true

Trong phiên bản UniPDF 1.0.5.0 Portable tôi cung cấp lần trước, việc gán giá trị cho một attribute trong .xml file được thực hiện nhờ vào khai báo section [FileWrite9]:

[FileWrite9] File=%PAL:DataDir%\settings\config.xml
Type=XML attribute
XPath=/config/UserDefine/Path[@PathSet="3"] Attribute=Path
Value=%PAL:DataDir%

Khi bạn cần gán trị cho attibute thì bạn làm tương tự như section [FileWrite9] trong UniPDF 1.0.5.0 Portable nhé. Còn nếu muốn gán giá trị cho element thì bạn làm tương tự như các section từ [FileWrite10] đến [FileWrite16] trong Mobipocket Creator Publisher Edition 4.2.41.0 Portable. Bạn chú ý trong XML có phân biệt elementattribute bạn nhé!

Việc thao tác với .xml file qua các khai báo trong .ini file cũng không quá khó, quan trọng là bạn phải hiểu một số khái niệm về XML và quan trọng là phải xác định thế nào là element, thế nào là attribute, và thế nào là XPath?!

Sau đây là một số thông tin về Mobipocket Creator Publisher Edition (phiên bản 4.2 hiện tại đã khá lâu chưa update, từ năm 2008!!!)

Mobipocket Creator Publisher Edition
4.2

Take personal content along with you
Protect the distribution of copyrighted content

Create your own ebooks - It’s free!

  • Create an ebook in a few clicks by adding HTML and image files to your publication
  • The Table of contents Wizard enables you to automatically generate links to the chapters of your ebook, based on smart heading extraction
  • You can add a personalized cover page to your ebook

Create your personal databases and documents - It’s free!

10 Applications in 1: the built-in Creator templates will allow you to easily create and edit the following databases and ebooks:

Powerful and easy-to-use Graphical environment

  • Web like navigation with the choice of list view or thumbnail view for the Publication List
  • Integrated preview in web browser & edit in HTML editor
  • Built-in Mobipocket Emulator allows to test your ebook on the PC
  • Send ebook direct to PDA
  • Three Security Options: no encryption, encrypted & password-protected

Edit and Personalize your publication - It’s free!

Create ebooks from PDF, Word or Text files - It’s free!

 

Sell copyrighted content with DRM protection - It’s free!

Một vài hình ảnh về Mobipocket Creator Publisher Edition 4.2.41.0 Portable:

MobipocketCreatorPublisherEditionPortable (1)

MobipocketCreatorPublisherEditionPortable (2)

MobipocketCreatorPublisherEditionPortable (3)

Download Mobipocket Creator Publisher Edition 4.2.41.0 Portable

Chúc các bạn ngày nghỉ vui vẻ! :bye: